Rozpoczęła się kolejna Zamkomania! W tym roku również współfinansowana z budżetu Tarnowa pod honorowymi patronatami prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli, starosty Romana Łucarza i Konsula Honorowego Ukrainy w Tarnowie Bartłomieja Babuśki.

Podobnie jak w latach poprzednich Stowarzyszenie Zamek Tarnowski wspólnie z Tarnowską Drużyna Łucznicza i Bractwem Św. Jakuba będą się starały  ożywić ruiny naszego zamku. Szczególnie podczas kulminacyjnej i zarazem jubileuszowej imprezy –  XI Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry, który zaplanowaliśmy na 08-09 czerwca.

Rok okrągłych rocznic

W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości  przez Tarnów i kilka ważnych rocznic związanych z Zamkiem Tarnowskich na Górze św. Marcina, o których będzie można usłyszeć podczas organizowanych na ruinach zamku imprez.

– 895 lat od pierwszej wzmianki o wsi Tarnów z 1124 r., czyli dzisiejszym Tarnowcu, gdzie później powstał zamek. Wzmianka powstała między 1123 a 1124 najprawdopodobniej w 1124 r.

– 500 lat przywileju wiślickiego króla Władysława Jagiełły dla kupców tarnowskich –

12 WRZEŚNIA 1419 na prośbę Jana z Tarnowa, wojewody krakowskiego, król Władysław Jagiełło przywilejem wydanym w Wiślicy wyznacza kupcom tarnowskim trasę do Wrocławia prowadzącą przez Opatowiec, Działoszyce, Lelów i Krzepice oraz zwalnia ich od opłacania obowiązujących na niej ceł zarówno duchownych, jak i świeckich. Trasa ta umożliwiała kupcom ominięcie Krakowa, w którym ze względu na prawo składu musieliby się zatrzymać z towarami. Droga ta zwana gościńcem śląskim wychodziła z Tarnowa Bramą Krakowską i prowadziła dzisiejszymi ulicami Batorego, Chopina i Klikowską.

– 50 lat od przerwania najszerzej zakrojonych prac badawczych i zabezpieczających na ruinach zamku tarnowskiego prowadzonych pod kierownictwem Marty Nowosad-Gryl. Przyczyną przerwania były problemy z ich finansowaniem, intrygi niechętnych kontynuowaniu prac prominentów we władzach miasta, wreszcie zawieszenie działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Miasta po śmierci profesora Józefa Edwarda Dutkiewicza. Prace planowano do 1976 roku. Miały zakończyć się odpowiednim wyeksponowaniem i zagospodarowaniem ruin. Niestety tak się nie stało, a stan ruin jest wręcz katastrofalny.

Historia na żywo

Podobnie jak w latach poprzednich zamierzamy prowadzić akcję edukacyjną ZAMKOMANIA – informuje Ewa Kropiowska – Prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. – Jednym z elementów Zamkomanii są lekcje na ruinach zamku połączone ze sprzątaniem tego miejsca. Zapraszamy na nie uczniów tarnowskich szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich chętnych do pomocy mieszkańców. Dodatkowo, do końca września (przy sprzyjającej pogodzie) będziemy zapraszać mieszkańców na ruiny zamku, gdzie uczymy uczyć strzelania z łuku tradycyjnego- wyjaśnia Ewa Kropiowska prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.- Spotkania z łucznictwem już rozpoczęliśmy. Głównym prowadzącym jest Bogusław Kara, znakomity łucznik i prowadzący od początku nasze turnieje łucznicze.

Stowarzyszenie Zamek Tarnowski podczas organizowanych w ramach ZAMKOMANII  imprez będzie poruszać  problemy związane z ochroną zabytków, a w szczególności zamków, przypominać postaci gospodarzy i gości Zamku Tarnowskich, a także pokazywać jak ożywiać nawet najbardziej zaniedbane zabytki  i w atrakcyjny sposób uczyć historii.

Nowością tegorocznej Zamkomanii są warsztaty krawieckie

Chcemy zarazić pasja odtwórstwa historycznego różne pokolenia i nauczyć je szycia i ozdabiania strojów historycznych – wyjaśnia Ewa Kropiowska. – Zaczęliśmy od tych najprostszych, średniowiecznych.

W warsztatach uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, Bractwa św. Jakuba, panie ze Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną orz uczennice Szkoły Szczepanika.

Goście na ruinach

Kulminacyjnym momentem Zamkomanii  będzie „XI Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry”  na ruinach naszego Zamku. To ponadregionalna impreza, na przybędą bractwa rycerskie z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele ginących rzemiosł: kowal, snycerz, mincerz, tkaczki, prządki, kaletnik oraz po raz pierwszy garncarz. Wszyscy jak przed wiekami zamieszkają na zamku tyle, że nie w komnatach ale historycznych namiotach.  Jak to na dworze bywało nie zabraknie  tańców dworskich, które nie tylko będzie można podziwiać lale także nauczyć się. Tradycyjnie zaplanowano zwiedzanie zamku z przewodnikiem dr Krzysztofem Moskalem (dwukrotnie), które zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.

Jak zawsze  widzowie najbardziej wyczekują walk wojów i rycerzy

Podczas turnieju rozegrany zostanie szereg konkurencji związanych ze średniowiecznym fechtunkiem – wyjaśnia Łukasz Wójcik z Bractwa św. Jakuba, współorganizatora tegorocznego turnieju. – Turnieje 1 na 1 odbędą się w dwóch kategoriach okresowych aby jak najlepiej pokazać ewolucję historycznego uzbrojenia i sposobu walki. Po nich stoczymy pojedynki drużynowe, zaś wieczorem zapraszamy na nigdzie wcześniej nie rozgrywaną konkurencję „szturm na zamek” i walną inscenizację bitwy. Jak w ubiegłym roku rozegramy zawody w „średniowieczny futbol” a i zorganizujemy dedykowany specjalnie dla kobiet „bieg dam”. Wszystko to odbędzie się w otoczeniu średniowiecznego obozowiska, gdzie na ciekawskich czekać będą nawet w pełni historycznie wyposażone, ręcznie szyte namioty i rekonstruktorzy chętni podzielić się swoją wiedzą i pasją. W tym roku podczas turnieju zaplanowano także pokazy konne.

Łucznicy uczczą 101 rocznicę odzyskania niepodległości

Na zakończenie ZAMMOMANII, najprawdopodobniej pod koniec września lub początku października, w zależności od pogody, odbędzie się III Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego łuczniczy dla tych, którzy uczestniczyli w warsztatach  na zamku i bardziej zaawansowanych łuczników. Turniej będzie zorganizowany dla uczczenia  101 rocznicy odzyskania niepodległości z podkreśleniem „Tarnów – pierwszy niepodległy”.

–  Oprócz uczczenia ważnych postaci historycznych,  turniejowej promocji ruin Zamku, najstarszego zabytku miasta –  często niesłusznie pomijanego w przewodnikach ze względu na zły stan, przewidujemy promocje marki Tarnów poprzez eksponowanie dorobku naukowego i artystycznego osób pasjonujących się historią naszego miasta. Doświadczenie pokazuje, że dzięki naszej akcji wielu mieszkańców miasta po raz pierwszy miało okazję do poznania w interesującej formie historii tego miejsca i uczestniczenia w turnieju rycerskim. Zorganizowanie ZAMKOMANII nie byłoby możliwe gdyby nie dotacja z budżetu Miasta Tarnowa – informuje Ewa Kropiowska. – Całkowity koszt projektu to 36030,00 złotych z czego 11660,00 złotych otrzymaliśmy z dotacji ( 32,36 procent). Dziękuję także wszystkim naszym sponsorom i przyjaciołom, bez których nie dalibyśmy rady.

 Stowarzyszenie chce, by dzięki akcji „ZAMKOMANIA” jak najwięcej osób dowiedziało się o roli zamku Tarnowskich w historii Polski, odczuło potrzebę zwiedzania zabytków,  nauczyło się właściwego korzystania z dóbr kultury.

Tekst Stowarzyszenie Zamkomania, fot. Stowarzyszenia i materiały własne

Komentarze

0 komentuj

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here